Salg af terrassetræ
til private og virksomheder.

Forside Betaling Kontakt Brochure Udstilling Vareprøver Transport Tilbud
Træsorter Længder Tilbehør Lægning Oliering Vægbeklædning Håndlister Galleri

Lægning af terrasser i hårdttræ

Afstand imellem plankerne
Terrassebrædderne bør lægges med 3-10 mm mellemrum alt efter træsort, for at træet kan arbejde ved temperatursvingninger og ændring i luftfugtighed. Træet skal have plads til at tilpasse sig det danske klima, som kan svinge fra minus 20 til plus 30 og byde på regn i flere uger i træk.

Afstand imellem strøer
Maks. afstand imellem strøer er 60 cm, hvis terrassebrædderne er 21 mm tykke, og 70 cm hvis de er 25 mm.
Angelim Pedra strøer på 45x68 mm og Bangkirai strøer på 45x70 mm bør maks. spænde over 100-120 cm.
Skruer
Skruerne, der bruges til montage, skal være rustfri eller allerhelst syrefast. Terrasser i hårdttræ holder nemt i 25 år og i mere end 40 år, hvis træet olieres jævnligt, så skruerne skal holde længe. Der findes skruer i "syrefast stål" eller "A4-stål", som det også kaldes. Disse skruer bør især anvendes, hvis terrassen skal ligge i næreden af saltvandskyster.

Planker kan skrues fast oppefra eller nedefra, hvis man ønsker skruerne helt skjulte. En anden måde at skjule skruerne på, er ved at proppe dem/ montere træpropper i skruehullerne. Uanset metode, bør der monteres min. 3 skruer pr. fæstningspunkt, idet der ellers er stor risiko for, at træet buer på midten ved visse vejrforhold.


Strøer
Det gælder om at fastholde plankerne så godt som muligt. Jo mindre træet får lov til at ligge og arbejde, des mindre risiko er der for, at plankerne knækker skruerne, vrider sig skæve og begynder at ligge løst.
Skruerne skal være lange nok til at nå mindst 5 cm ned i strøerne, og skruehovedet skal være stærkt.
Hvis ikke der er "bid" nok i den strø, som træet ligger på, bliver plankerne skæve og ujævne i løbet af årene. Skruen skal gå langt nok ned i strøen, og den træsort, der bruges som strø, skal være stærk nok, og den skal være dimensioneret rigtigt. Hvis strøerne er for tynde og af en mindre stærk træsort som f.eks. grantræ, er det vridningerne i terrasseplankerne, der "tager magten" og begynder at vride sig, som det passer dem.

Terrassens placering
Der er forskel på, hvor meget klimaet indvirker på træet, alt efter hvor og hvordan terrassen opføres. Hvis terrassen ligger helt nede ved jorden og er lukket i siderne, så vil udtørringen af træet ikke være så voldsom, som hvis siderne er åbne og terrassen står på søjler/pæle et stykke over jorden. Ligger terrassen i skyggen det meste af dagen og helt nede ved jorden, vil der, lige som med alle andre terrassebelægninger, kunne dannes alger på overfladen. Træet rådner ikke af den grund, men vil være glat, hvis der er fugtigt. Vedvarende fugtigt træ kan blive jordslået og grimt på oversiden.
Hårdttræ som Bangkirai, Cumaru og Ipé er meget olieholdige træsorter og suger ikke så meget vand. Nedbrydningen af træ afhænger bl.a. af temperatur og fugt, så når træet ikke optager vand, nedbrydes det ikke så hurtigt.
Ønsker man at bevare træets naturlige glød, skal terrasser, der ligger i solen og er udsat for vind og vejr, have olie oftere, end træ der ligger mere skyggefuldt og i læ for vinden.Lægning
Der går ca. 6,7 planker pr. m., hvis de er 145 mm brede
og 6,9 planker, hvis de er 140 mm brede, -når de lægges med 5 mm's mellemrum.

Der bør være mindst 3 skruer pr. fæstningspunkt. Skruerne skal minumum være 5.0 x 70 mm.


Udregning af skrueforbrug ved 3 fæstningspunkter:
Ca. 29 stk/m2 ved 70 cm's strøafstand og 6,7 planker/m.
Ca. 33 stk/m2 ved 60 cm's strøafstand og 6,7 planker/m.
Eksempel med 30 m2 v/ 60 cm strøafstand og 3 fæstningspunkter: 30 * 33 = 990 skruer.
Der bør tillæges lidt ekstra, da træet ikke altid kan lægges optimalt,
så læg 5% til. 990 skruer * 1,05 = 1.040 skruer til 30 m2.

Antal meter strø pr. m2 ved 60 cm strøafstand: 1,7 meter
Udregning af de 1,7 meter strø-forbrug: Plankebredde 145 mm + mellemrum = 150 mm, Strøafstand 60 cm.
Eks. med 30 m2: 30 m2 * 6,7 stk/m. = 201 meter. 201 m/60 cm = 335 * 150 mm = 50,25 meter strøer,
hvilket svarer til 1,7 meter strø pr m2.
Læg 5% ekstra til, idet lægningen af strøer sjældent kan gøres optimalt
og for at kunne frasortere evt. dårlige eksemplarer.


De færreste lange terrasseplanker er 100% lige, så det kan være en fordel at anvende en
skruetvinge for at holde træet på plads under fastgørelsen.
Det gule på billedet er en 5 mm afstandskile.Billeder fra opbygning af en terrasse i hårdttræ

Inderste strø er boltet fast til muren for at spare på betonsøjler.


Alle strøer skal være 100% parallele, ellers vil man kunne se det på "rækken" af skruer/skruehuller oven på terrassen.
På ovenstående billede mangler der her 4 betonsøjler midt på de 2 midterste strøer.
Den inderste strø sidder fast på muren, og den yderste vil blive støttet af det gelænder, der kommer senere.


Brædderne lægges med fald, for at regnvand kan løbe væk. Her på tværs af længderetningen med 1 cm. pr. meter.


Strøerne er rigeligt lange for at kunne fastmontere gelænderstolper.
Længden på terrasseplankerne kan tilpasses efter montering ved
at bruge en rundsav og save i hele terrassens længde efter én streg.


Montering af gelænderstolper integreret i terrasseoverfladen.


Færdigt resultat, en terrasse der holder i mange år


Terrasseplankerne kan også fuges
med eksempelvis sort gummifuge.

Her til venstre ses Cumaru med 5 mm sort fuge.
Der er ingen udskæring til fugen,
men ved at bruge rigeligt med fugemasse,
så er det muligt at få den
til at hæfte sig imellem plankerne.

Ved at sætte 50 mm bredt malertape langs fugen
og skære ud til fugemassen med en skarp kniv,
kan der laves pæne fugekanter.
Træplanker, der ligger udendørs, kan godt bue
en smule afhængigt af temperatur og luftfugtighed,
så der skal muligvis fuges efter,
når der er gået nogle måneder.
Det er ikke en fordel at give træet olie,
før der fuges, da olien gør det sværere for
fugemassen at binde fast til træet.

Til Forsiden